برنامه های آموزشی

Advanced Learning Builder

Advanced Learning Builder 3.6.2

ادونس لرنینگ بیلدر

دانلود
eduiq - 3.29 مگابایت
برنامه ای جهت ساخت آزمونهای مجازی توسط کامپیوتر که توسط آن میتوان به برگزاری آزمون های تستی الکترونیکی و آموزش از راه دور پرداخت.