فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز ، توسط وزارت ارشاد قانونی است

Posted by & filed under عمومی.

5675765775

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز را رد کرد.