6

Posted by & filed under آموزش ها .

طریقه پیدا کردن سریال ،کرک برنامه ها و بازی ها

۱-گوگل را باز کنید و نام برنامه مورد نظر را وارد کنید و سپس عبارت ۹۴FBR را به آن اضافه کنید ،به طور مثال برای پیدا کردن سریال نامبر برنامه your unistaller داخل گوگل عبارت your uninstaller 94FBR را وارد می کنیم .

1

۲-از نتایج گوگل سایت اول را برای گرفتن نتیجه بهتر است باز کنید .

2

۳-از داخل سایت سریال نامبر برنامه مورد نظر را می گیریم و در برنامه مورد نظر وارد میکنیم.

پاسخ دهید